GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası Peraş Mağazacılık A.Ş. (“Şirket”) ’ye ait www.peras.com.tr internet sitesinin işletilmesi sırasında site kullanıcıları/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Kişisel Veriler adınız, adresiniz, size özel tanımlanan şifreler, kayıtlı telefon numarası, e-posta adresi ve diğer bilgileri içermektedir. Bize sunduğunuz bilgiler yeni ürünler, özel teklifler ve haberlerle ilgili olarak sizi e-posta ve/veya normal posta üzerinden günlük ve/ veya haftalık olarak bilgilendirmek için kullanılacaktır. Herhangi bir zamanda mail gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz e-maillerin alt kısmında bulunan “-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden çıkabilirsiniz.

Şirket, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Veri Sahibi’ne işbu Gizlilik Politikası ile belirttiği amaçların gerçekleştirilebilmesi için iş ortaklarına, hissedarlarına, tedarikçilerine, Şirket yetkililerine, Topluluk Şirketlerine söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Alınmış olan tüm kişisel bilgiler yasal düzenlemelere uygun olarak kullanılacaktır.

Peraş Mağazacılık A.Ş. kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Peras.com.tr gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Peraş Mağazacılık A.Ş.’nin  herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Peraş.com.tr’yi ziyaret eden Kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilebilir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, Site’nin içerik bölümünü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gidilen firmalar ile  paylaşılabilir. Şirket, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.